This site uses cookies. When you browse the site you are consenting to its use. Know more.

Ranking UEFA

Country ranking 2019/2020

Pos Country Teams Points
1º  =
Spain 7 99.284
2º  =
England 7 88.748
3º  =
Germany 7 72.070
4º  =
Italy 7 68.796
5º  =
France 6 56.915
6º  =
Portugal 5 49.449
7º  =
Russia 6 45.549
8º  =
Belgium 5 37.900
9º  =
Netherlands 5 35.750
10º  =
Ukraine 5 35.100
11º  =
Turkey 5 33.600
12º  =
Austria 5 32.925
13º  =
Denmark 4 29.000
14º  =
Scotland 4 27.875
15º  =
Czech Republic 5 27.300

Full standings

Club ranking 2019/2020

Pos Team Ranking
1º  = Real Madrid
133.300
2º  = Atlético
129.300
3º  = Barcelona
127.300
4º  = Bayern München
126.200
5º  = Juventus
117.614
6º  = Man City
115.428
7º  = PSG
106.866
8º  = Liverpool
100.428
9º  = Man Utd
98.428
10º  = Arsenal
94.428
11º  = Sevilla
94.300
12º  = Tottenham
88.428
13º  = Dortmund
88.200
14º  = Chelsea
86.428
15º  = Roma
81.614

Full standings

Country coefficients 2019/2020

Pos Country Teams Points Average
1º  =
England 7 120 17.142
2º  =
Spain 7 115.5 16.500
3º  =
Germany 7 112 16.000
4º  =
Italy 7 91.5 13.071
5º  =
Portugal 5 51.5 10.300
6º  =
Scotland 4 39 9.750
7º  =
Netherlands 5 47 9.400
8º  =
France 6 56 9.333
9º  =
Belgium 5 38 7.600
10º  
Switzerland 5 31 6.200
11º  
Ukraine 5 31 6.200
12º  
Serbia 4 24 6.000
13º  
Romania 4 23.5 5.875
14º  
Austria 5 29 5.800
15º  
Sweden 4 23 5.750

Full standings

Club coefficients 2019/2020

Pos Team Team Coef.
1º  = Bayern München
26.200
2º  = Leipzig
25.200
3º  = PSG
24.866
4º  = Man City
24.428
5º  = Atlético
24.300
6º  = Barcelona
23.300
7º  = Juventus
22.614
8º  = Atalanta
21.614
9º  = Napoli
21.614
10º  = Liverpool
21.428
11º  = Dortmund
21.200
12º  = Chelsea
20.428
13º   Man Utd
20.428
14º   Real Madrid
20.300
15º   Valencia
20.300

Full standings

Last update: 2020-08-07 02:59

No tv schedule yet for US (change)


Football Competitions

National Club Competitions

NGA

RSA

GHA

ANG

ALG

UAE

TUN

QAT

KSA

MOZ

STP

ENG

ESP

ITA

DEU

FRA

BRA

PRT

TUR

NLD

ARG

RUS

FIN

POL

BEL

CHE

SWE

NOR

DNK

USA

IRL

SCO

AUT

CZE

COL

GRC

JPN

UKR

KOR

MEX

ISL

CHN

BGR

HRV

HUN

CYP

ROU

CHL

EST

LVA

ISR

LTU

PRY

PER

URY

BLR

EGY

AUS

SRB

CAN

ALB

ARM

AZE

BOL

BIH

CRI

ECU

SLV

GTM

HND

HKG

IDN

IRN

IRQ

JAM

KAZ

LUX

MAS

MLT

MDA

NZL

NIR

PAN

SIN

SVK

SVN

THA

VEN

VIE

WAL

IND

EUR

International Club Competitions

AFR

AFR

AFR

EUR

EUR

EUR

WOR

SOU

ASI

ASI

N/C

OCE

WOR

SOU

SOU

WOR

WOR

WOR

WOR

EUR

SOU

EUR

WOR

WOR

N/C

EUR

EUR

EUR

National Teams

AFR

AFR

AFR

EUR

WOR

WOR

WOR

WOR

EUR

AFR

ASI

EUR

N/C

OCE

SOU

EUR

EUR

SOU

N/C

ASI

ASI

WOR

WOR

ASI

N/C

ASI

N/C

ASI

OCE

N/C

EUR

ASI

ASI

N/C

ASI

N/C

WOR

N/C

OCE

SOU

N/C

EUR

EUR

SOU

EUR

EUR

WOR

WOR

WOR

WOR

WOR

EUR

WOR

WOR

EUR

View All